Donaciano Pérez García

Donaciano Pérez García

Sector general: Textil

Sector específic: Toldos

Comunitat Autònoma: Cataluña

País: Espanya

Província: Barcelona

Ciutat: Palau de Plegamans

Carrer: